Paineenkorotusasemat

Nestekniikkan paineenkorotuslaitokset on suunniteltu täyttämään kovimmatkin vaatimukset. HU -sarjan paineenkorotusasemat ovat asennusvalmiita koneikkoja, joiden toiminta ohjautuu automaattisesti kulutuksen mukaan.
Toimiva vedenhuoltojärjestelmä edellyttää vesijohtoverkostossa tasaisen käyttöpaineen. Paineenkorotuslaitoksia käytetään kohteissa, joissa verkostopaine on liian alhainen tai vaihtelee häiritsevästi kulutuksen mukaan. Paineenkorotuslaitoksilla ehkäistään ja rajoitetaan tehokkaasti paineenvaihtelusta aiheutuvat haitat. HU -paineenkorotuslaitosten käyttökohteita ovat kerrostalot, toimistorakennukset, hotellit, sairaalat, tehtaat sekä muut kohteet, joissa tasainen verkostopaine on välttämätön.